Jouw privacy is belangrijk

Bij Talentcenter Noordoost-Brabant vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dat betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywet- en regelgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen.

In dit privacystatement wordt precies uitgelegd hoe Talentcenter Noordoost-Brabant omgaat met de persoonsgegevens van werkzoekenden en websitebezoekers.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
De backoffice van Talentcenter Noordoost-Brabant is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van werkzoekenden?
Wij verwerken de persoonsgegevens uit de onboarding en je CV.
Inschrijven
Op het moment dat jij je inschrijft bij Talentcenter Noordoost-Brabant ontvangen wij de volgende gegevens van jou:

 1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 2. Geboortedatum
 3. Geslacht
 4. Telefoonnummer
 5. Emailadres

Profiel aanmaken
Op het moment dat jij je aanmeldt en een profiel aanmaakt kunnen de volgende gegevens vastgelegd worden. Jij bepaalt zelf welke gegevens jij wil vastleggen.

 1. Functies waarin jij geïnteresseerd bent
 2. Talenten en vaardigheden
 3. Gegevens in je CV zoals werkervaring en opleiding
 4. Korte omschrijving van jezelf
 5. Je motivatie
 6. Beschikbaarheid
 7. Inzetbaarheid
 8. Link naar je LinkedIn profiel of website
 9. De foto en video die je door onze professionele videograaf hebt laten maken (alleen voor deelnemers vanuit Talent Uit Noordoost-Brabant)
 10. Certificaten
 11. Rijbewijzen

Sommige gegevens zijn noodzakelijk om een profiel aan te maken, maar jij beslist zelf welke van deze gegevens je wilt delen met anderen.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?
Wij verzamelen deze persoonsgegevens om onze publieke taak, om mensen te ondersteunen bij het vinden van werk, uit te kunnen voeren. Dus, Talentcenter Noordoost-Brabant verzamelt jouw gegevens om:

 1. Je video en/of profiel te kunnen plaatsen op de website
 2. Contact met je op te nemen als een werkgever interesse in je profiel heeft
 3. Je via de e-mail info te sturen, zoals nieuwsberichten en berichten over events
 4. Je in contact te brengen met potentiële werkgevers.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?
Talentcenter Noordoost-Brabant mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verzamelen omdat:

 1. Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd
 2. Het noodzakelijk is om onze taak, jou naar werk bemiddelen, te kunnen uitvoeren. (alleen voor deelnemers vanuit Talent Uit Noordoost-Brabant)
 3. Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw belangen als het gaat om privacy.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan het uitvoeren van het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk met een maximale bewaartermijn van 2 jaar nadat de dienstverlening is beëindigd.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?
Talentcenter Noordoost-Brabant deelt alleen jouw persoonsgegevens met andere partijen als dat mag op basis van de geldende privacywetgeving. De andere partijen zijn werkgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), maar ook met partijen zoals gemeenten of UWV (als de accountmanager gaat helpen bij het bemiddelingsproces).

Video Talent Uit Noordoost-Brabant
Als je via Talent Uit Noordoost-Brabant een video hebt opgenomen en het onboardingsproces hebt doorlopen, ga je akkoord met het plaatsen van je video en een deel van je profiel (zonder NAW en emailadres) op www.talentuitnoordoostbrabant.nl. Daarnaast zullen wij regelmatig je video onder de aandacht brengen in onze nieuwsbrief aan werkgevers en online op onze social media kanalen. Dit alles met als doel om de kans op een baan voor jou te vergroten.

Account
Met betrekking tot je account zijn een aantal gedragsregels van toepassing:

 1. Je houdt je wachtwoord geheim.
 2. Je deelt je account niet met anderen, wel kun je anderen ondersteuning vragen bij het maken van een profiel in jouw aanwezigheid.
 3. De gegevens die je invult op je profiel zijn juist en relevant.

Wijzigen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Als de privacyverklaring wijzigt, informeren wij jou hierover, zodat je indien gewenst jouw profiel kunt wijzigen of onzichtbaar kunt maken voor werkgevers.

Wil je je gegevens wijzigen of verwijderen of vragen?
Je kunt je gegevens eenvoudig zelf aanpassen door in te loggen in je persoonlijke omgeving op talentuitnoordoostbrabant.nl. Als je je account wilt verwijderen of als je vragen hebt kun je contact opnemen met de backoffice van Talentcenter Noordoost-Brabant: 06-11422613 of info@talentuitnoordoostbrabant.nl.

Wij wensen je veel succes met het gebruik van Talentcenter Noordoost-Brabant!